Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant TommyBinhMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Premium Membership
Statistics 12 Deviations 107 Comments 477 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Watchers

Groups

This user is not currently part of any groups.

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconoragespark:
OrageSpark Featured By Owner 21 hours ago  Hobbyist General Artist
Thanks for watching me!!!
Reply
:icontommybinh:
TommyBinh Featured By Owner 20 hours ago
No prob :)
Reply
:iconphamtanvietkingdra:
PhamTanVietkingdra Featured By Owner Sep 10, 2013  Hobbyist Traditional Artist
e vẽ  bằng phần mềm nào rứa? :D
mà sao tạo devianart cũng lâu rồi mà ít tranh nhỉ  ^^
Reply
:icontommybinh:
TommyBinh Featured By Owner Sep 10, 2013
Em cũng chẳng mấy khi vẽ trên máy tính  ^^ Em toàn vẽ trên giấy thôi nên cũng chẳng up được lên Da. Còn bao giờ vẽ trên máy thì em dùng paint tool sai.
Mấy hôm nữa có collab thì chắc em sẽ vẽ lên máy

Reply
:iconphamtanvietkingdra:
PhamTanVietkingdra Featured By Owner Sep 11, 2013  Hobbyist Traditional Artist
eh mà cái vụ collab  đó là sao , a ko hiểu lắm 0__O
Reply
:icontommybinh:
TommyBinh Featured By Owner Sep 11, 2013
À, về căn bản là mỗi người vẽ một con pokemon có ria mép (bắt buộc) rồi gửi cho nó. Sau đó thì nó sẽ sẽ cho hết các con pokemon đấy vào 1 tranh. Cứ 1 người tham gia thì nó sẽ quyên góp được 0.25$ để làm từ thiện.
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: